CD-/Videoutviklingsprosessen

Intelligence Resource (IR)

Praktisk Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/

OmverdensOvervåking (OO)

 

 DSCF1341_gb

Kunnskapskilden

 

Intelligence/Business Intelligence/ OmverdensOvervåking 

E-Business 

Internet Marketing Intelligence

Internett Marketing  

Web utviklingsprossen 

CD/Video utviklingsprossen 

Tips& Triks 

Linker

Kunnskapskilden – CD-/Videoutviklingsprosessen

 

 

JGS_TimeAndMoney

 

 

CD utviklingsprossen

1. Organisasjon

1,1 Produktdefinisjon/Mål

 • Brainstorming
 • Produktfordel
 • Presentasjon

1.2 Marketing

 • Målgruppe
 • Medium
 • Plattform

1.3 Produksjonsplan

 • Team
 • Tidsplan
 • Kostnadskalkyle

2. Informasjon

2,1 Informasjonsinnhenting

 • Innsamling av materiell
 • Produksjon av kildemateriell

2,2 Inndeling

 • Materialinnsamling
 • Inndeling og katalogisering av materiale

2.3 Flytdiagram

 • Antall nivåer
 • Diagramtyper

3. Interface

3,1 Interaktivitet

 • Interaktivitetsgrad
 • Orienteringshjelp

3.2 Storyboard

 • Visualisering

3.3 Screendesign

4. Produksjon

4,1 Testing

4,2 Mastering

 

 

Kunnskapskilden –
CD-/Videoutviklingsprosessen

 

Vi deler denne prosessen in i 4 faser

1. Organisasjon  

2.Informasjon  

3. Interface

4.Produksjon

 

1A

Organisasjon
1.1 Produktdefinisjon/Mål

1.1.1 Brainstorming

Vig Consulting bruker her «Mindmappingsteknikken».

1.1.2 Produktfordel

Kritisk gjennomgang av hvilke ideer som er brukbare fra «Brainstorming». Hvor ligger produktfordelene i en CD-rom presentasjon eller   online -presentasjon fremfor tradisjonelle media. Hva er f.eks. fordelene med en Multimedia kokebok fremfor en vanlig kokebok? Er merverdien for kunden ved raskere tilgang, mer oversiktlighet eller mer underholdning så stor at kunden aksepterer høyere anskaffelses- kostnader?

 

1.1.3 Presentasjon


Presentasjon av 3 til 5 av de beste ideene ovenfor kunden. Nedenfor et par eksempler.

 

Mål Innhold Målgruppe, Medium
Presentasjonssoftware for bedre å få tak i kunder. Lett å aktualisere og enkel å betjene. Promovering av firmaet.
Tabeller, grafikk, salgs-argumenter.
Selgere med Laptop.Medium:
Intern Harddisk, CD-rom, ComCard.
Effektiv jobb søknad, rask tilgjengelighet, mulighet til å skrive ut, fakse eller ringe tilbake. Vise frem sin kompetanse og sitt yrkesønske.
Levnesløp, eksempler på arbeid som er gjort..
Agenturer, kreativ direktørMedium:
Diskett for PC og Mac

 

1B

Organisasjon
1.2 Marketing

Jo bedre informasjoner Vig Consulting har om forbrukergrupper, kjøpsadferd osv., desto bedre vil produktet la seg selge til målgruppene.

 

1.2.1 Målgruppe

 

Inndeling Spørsmålsstilling
Målgruppe
 • Hvilken alder, kjønn og hvilken utdannelse har målgruppen?
 • Hvilken erfaring med computer og media-anvendelser kan vi forutsette?
 • Hvilken interesser har målgruppen, og hvilke forventninger har de til produktet?
Utstyr
 • Hvilket driftssystem kan Vig Consulting forvente?
 • Hvilken hardware/software?
 • Hvilket nivå/performance på utstyr kan Vig Consulting forvente?
Bruksform
 • Blir produktet brukt hjemme eller på arbeidsplassen?
 • Blir det brukt flere ganger eller kun en gang?
Arbeidsomgivelser
 • Er arbeidsomgivelsene definerbart eller vanskelig å definere, som f.eks. ved Notebooks som arbeidsplattform?
 • Er omgivelsene urolig eller rolig, offentlig eller privat, lys eller mørk?

 

 

1C

Organisasjon
1.2 Marketing

 

 

Inndeling Spørsmålsstilling
Målgruppe Har målgruppen en brukerplattform som passer?
Orginalmaterialet Krever originalmateriellet bruk av en spesiell plattform?
Produksjonsverktøy Gjør bruken av utviklingsverktøy det nødvendig med en egnet avspillingsstasjon?
Ytelse Er ytelsen bare mulig på en bestemt avspillingsstasjon?
Minimal konfigurasjon Med hvilken minimalkonkonfigurasjon må «publiserings-plattformen» være utrustet med?

 

 

1D

Organisasjon
1.2 Marketing

1.2.3 Medium

Hvilket distribusjonsmedium velger Vig Consulting i samarbeid med kunden?

Lagringsmedia Fordeler og ulemper
Harddisk + Rask aksesstid, høy overføringsrate.
+ Enkelt å aktualisere.
+ Stor lagringskapasitet.
– Ingen stor datasikkerhet.
– Forholdsmessig dyrt lagringsmedi
e.
Diskett + Gunstig kostnadsmessig.
+ God distribusjon.
– Liten lagringskapasitet.
– Meget langsom aksesstid.
CD-rom + Stor lagringskapasitet.
+ Stor datasikkerhet.
+ Kostnadsmessig gunstig lagringsmedium.
+ God distribusjon.
– Langsom aksesstid, ikke mulig å aktualisere.
Internett + Gunstig kostnadsmessig.
+ Enkel og lett å aktualisere
.

+ God distribusjon, plattform uavhengig.
+ Ubegrenset lagringskapasitet.– Meget langsom aksesstid idag.

 

 

1E

Organisasjon
1.3 Produksjonsplan

1.3.1 Team


Større prosjektgrupper består som regel av et kjerneteam med:

 • Prosjektleder
 • Kontaktør
 • Konseptør
 • Kunstnerisk ansvarlig
 • Teknisk ansvarlig

Mindre prosjektgrupper består som regel av:

 • Programmerer
 • Screen designer

 

 

1F

Organisasjon
1.3 Produksjonsplan

1.3.2 Tidsplan


En nøyaktig tidsplan foreligger. Vig Consulting kalkulerer med buffer.

Ma Ti On To Fr Ma Ti On To Fr
Undersøkelse                            
Tekst                            
Screen design                            
Programmering                            
Audio                            
Video                            
Redigering, teste                            
Korrekturer                            
…………….
……………….
…………….

 

 

1G

Organisasjon
1.3 Produksjonsplan

1.3.3. Kostnadskalkyle


Det er ytterst viktig for deg som kunde og oss at vår vurdering av produksjonskostnadene er realistiske. Spesielt viktig fordi det er lett å undervurdere tidsbruk og arbeidsinnsats.

Vig Consulting trenger nøyaktige data om arbeidstid, tekniske forutsetninger, nødvendige eksterne ytelser og den datamengden som må gjennomgås.

Alle kostnader må med. Leie av nødvendig utstyr, skanning, reisekostnader, telefon m.m.

Vig Consulting holder nøye kontroll med merkostnader og gjør avtaler med deg som kunde på et tidlig tidspunkt hvordan disse skal behandles.

 

 

Risiko

Konsekvenser

Frie medarbeidere og eksterne tjenesteytere De er ikke alltid til rådighet og vanskelig å kalkulere med mht. dyktighet og produktivitet.
Ny hardware/software Det er nødvendig med en innarbeidelsestid. For medarbeiderne betyr dette høyere kompetansekrav.
Copyright De er ofte vanskelig å få eller uventet dyre.
Dårlig avspillingsplattform Ved en lav minimal konfigurasjon må Vig Consulting hele tiden ta hensyn til brukerens ytelse og ta hensyn til dette ved å redusere datamengden.

 

 

1H

Organisasjon
1.3 Produksjonsplan

1.3.3. Kostnadskalkyle


Anslag når det gjelder utviklingskostnader (for kunden)

Intern produksjon Faktorer Kostnader
Personalkostnader Folk Timer Timesats   
Prosjektledelse        
Konsepsjon, tekst        
Screen/Grafisk design        
Bildebehandling          
3-D Grafikk         
2-D Animasjon         
3-D Animasjon        
Videobearbeiding        
Audiobearbeiding        
Programmering        
Forpakning , layout        
…………………….        
Andre utgifter
Innsamling av materiell        
Testing        
Reisekostnader        
Leie- og materialkostnader        
…………………………………        
………………………………..        
Ekstern produksjon
Fotografering        
Lydopptak        
Videoopptak        
Software utvikling        
Mastering        
Markedsanalyse        
Masseproduksjon        
Filmer / reproteknisk        
Cover trykk        
Totale kostnader

 

 «The customer does not know what he will need in one, three, five years from now. If you as just one of his potential suppliers, wait until then to find out, you will hardly be ready to serve him.»

W. Edwards Deming

 «If we want to know what our customers are thinking, why hold meetings and commision reports? Why not just ask them?»

Ros Jay

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om Intelligence Resource kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: