CD/Video utviklingsprosessen – Informasjon

 

Intelligence Resource (IR)

Praktisk Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/

OmverdensOvervåking (OO)

 

 DSCF1341_gb

Kunnskapskilden

 

Intelligence/Business Intelligence/ OmverdensOvervåking 

E-Business 

Internet Marketing Intelligence

Internett Marketing  

Web utviklingsprossen 

CD/Video utviklingsprossen 

Tips& Triks 

Linker

Kunnskapskilden – CD-/Videoutviklingsprosessen

 

 

JGS_TimeAndMoney

 

 

CD utviklingsprossen

1. Organisasjon

1,1 Produktdefinisjon/Mål

 • Brainstorming
 • Produktfordel
 • Presentasjon

1.2 Marketing

 • Målgruppe
 • Medium
 • Plattform

1.3 Produksjonsplan

 • Team
 • Tidsplan
 • Kostnadskalkyle

2. Informasjon

2,1 Informasjonsinnhenting

 • Innsamling av materiell
 • Produksjon av kildemateriell

2,2 Inndeling

 • Materialinnsamling
 • Inndeling og katalogisering av materiale

2.3 Flytdiagram

 • Antall nivåer
 • Diagramtyper

3. Interface

3,1 Interaktivitet

 • Interaktivitetsgrad
 • Orienteringshjelp

3.2 Storyboard

 • Visualisering

3.3 Screendesign

4. Produksjon

4,1 Testing

4,2 Mastering

 

 

Kunnskapskilden –CD-/Videoutviklings-
prosessen
– Informasjon

 

Vi deler denne prosessen in i 4 faser

1. Organisasjon  

2.Informasjon  

3. Interface

4.Produksjon

2A

Informasjon
2.1
Informasjonsinnhenting

2.1.1 Innsamling av materiell

I produksjonsprosessen må det allerede i definering av det endelige produktet samles inn informasjon om hva Vig Consulting ønsker av originalmateriell. Utarbeidelsen av produksjonskostnadene bygger på nøyaktige kunnskaper om antall sider, datamengde og forskjellige typer interaktivitet som skal integreres i prosjektet. I mange tilfeller blir materiell stilt til rådighet av oppdragsgiver, men Vig Consulting må gjennomgå dette og overprøve om materiellet er godt nok. Det kan bety at både tekst, bilder, lyd, video og animasjoner må bli bearbeidet på ny for å tilpasses det bestemte produktet under utviklingsprosessen.

Til materialinnsamling for et multimediaprosjekt tilhører nesten alltid også en omfangsrik kildefremstilling. Film må logges, audiofiler må tas opp, materiell som er for hånden må digitaliseres.

I og med at flere medarbeidere jobber på samme prosjekt har Vig Consulting en liste med alle de data som er tilgjengelig eller som må lages. Det er ytterst viktig at det digitaliserte materialet blir lagt inn i en mappe på pc’en slik at unødvendig søking og åpning av datafiler unngås.

 

 

 

2B

Informasjon
2.1
Informasjonsinnhenting

 

2.2.2 Produksjon av kildemateriell

Eksempel på en liste over materiell for en presentasjon av en musikk-video presentasjon.

 

 

Avsnitt Media
type
Medianavn Generering J N
Intro FirmalogoLydBilde/Bakgrunn TechLogo.jpgIntRave.wavBackgr.pic Åpnes ogoptimeres i PhotoshopDigitalisereKonverterepict xxx  
Avsnitt tekst Tekst/
portrettTekst/
plateTekst/
kritikk
HumpIch.txtHumpDisk.txtHumpKrit.txt RedigereRedigereInnsamling info. xx x
Avsnitt bilde Bilde/
portrettBilde/
SceneBilde/IlustrasjonLyd
HumpIch.jpgHumpSzen.jpgHumpCov.epsHumpInt.wav DigitalisereDigitalisereKonvertere xx xx
Avsnitt musikk LydAnimasjon HumpHit.wavHumpAnim.aiffHumpAnim.aiff KomprimereKonvertereKonvertereKonvertereQuickt.   xxxx
Annet TekstBilde/bakgrunn Side 1-4Backgr1.pic SkriveKonvertere Pict xx  

 

 

 

 

2C

Informasjon
2.2
Inndeling

 

Inndeling etter hovedbegreper og underbegreper.

1. Metodene som Vig Consulting organiserer etter, bygges opp etter mer eller mindre lik grunnstruktur. Først samles stikkordsmessig de temaorienterte begrepene i prosjektet. Deretter velger Vig Consulting på bakgrunn av disse, hvilke hovedtemaer som betegner publikasjonen. Under disse hovedtemaene kommer så undertemaene. I mange tilfeller vil du som kunde kunne gi oss en struktur som Vig Consulting er bundet opp til å følge. Historiske temaer lar seg f.eks. deles inn etter tidsavsnitt, geografiske temaer etter geografisk ordenssystem, biografiske avhandlinger orienterer seg etter personene som portretteres osv.

2. På den andre side spiller spørsmål som tar hensyn til «brukerens adferd» en meget viktig rolle. Dette påvirker igjen strukturen i oppdelingen. Hvilke læringsforutsetninger og hvilke adferd når det gjelder media kan forventes innen målgruppen? Skal brukeren ved en opplæringsanvendelse bevege seg i en fastlagt rekkefølge eller skal han som i ett oppslagsverk bevege seg fritt? I det siste tilfelle ville organisasjonsformen sannsynligvis tilsvare en alfabetisk oppdeling.

3. Etter at strukturen/oppdelingen har funnet sted må den overprøves om den er «brukbar». En funksjonell oppdeling besitter gode hovedbegreper som er lett å skjelne fra hverandre og ikke så mange oppdelingsnivåer.

 

 

2C

Informasjon
2.2
Inndeling

 

Innholdsmessig organisasjon og kontrollspørsmål:

 

Samling og oppdeling

 • Først blir alle begreper som Vig Consulting sammen med deg som kunde har kommet opp med i en «brainstormingsprosess» som har med prosjektet å gjøre skrevet ned.
 • Deretter utarbeider Vig Consulting de viktigste og sentrale begrepene sett ut fra innholdsmessige og brukerorienterte synspunkter.
 • Tilslutt innordnes de øvrige begrepene under hovedbegrepene.

 

Kontrollspørsmål

 • Virker hovedtemaene oversiktlig og plausible?
 • Er de klart definert og har Vig Consulting unngått innholdsmessige overlappinger?
 • Kan alle de begrepene som er til overs underordnes hovedtemaene?
 • Står de underordnete temaene mht. mengden av stoff i et fornuftig og avbalansert forhold til hverandre?

 

 

 

2D

Informasjon
2.2
Inndeling

 

2.2.1 Innsamling av materiell

Eksempel: Et opplæringsinstitutt som driver med opplæring av firmaets ansatte og som tilbyr videreutdannelse sammen med arbeidskontoret. Målgruppe: arbeidsløse

Materialinnsamling

Absolventer
Arbeidsprøver
Daglig ledelse
Firmaprofil
Lærere
Målsetting med læringen
Læringsvarighet
Designprogram
Multimediaprogram
Byråkommunikasjon
Utstyr
Romsituasjonen
Adgang
Eksamensordning
Yrkessituasjon
Markedsmuligheter
Deltakerantall
Kursgebyrer
Adresser
Forespørsel
Undervisningsmateriell
…………………………
………………………….

 

 

2E

Informasjon
2.2
Inndeling

 

2.2.2 Inndeling og katalogisering av materiale

 

Firmaprofil Yrkesmessig utdannelse Firmaopplæring Absolventer Henvendelser
Innføring Multimedia kurs Kurskostnader Designkurs Forespørsler
Markedsposisjon Designkurs Kurstilbud Multimedia kurs Anmeldelser
Ledelse Forutsetningene for deltagelse Kursbegynnelse Absolventer Kommentarer
Lærere Kursvarighet Kursvarighet Adresser  
Kurstilbud Kursets målsetting Kursmålsetting Kort levnetsløp  
Romsituasjonen Program Program Arbeidsprøver  
Utstyr Deltakerantall Deltakerantall    
  Markedsmuligheter      

 

 

2F

Tilfør verdi for kunden

2.2.2 Inndeling og katalogisering av materiale

 

Innføring

 • Vekke oppmerksomhet, motivere
 • Fremstille problemer/utfordringer
 • Formulere mål

Bearbeiding

 • Aktivere forhåndskunnskaper
 • Formidle nye informasjoner
 • Læringshjelp gjennom målrettede oppgaver, spørsmål og henvisninger
 • Formidle resultatene av læringen
 • Henvise til yttligere og mer dyptgående læringsinnhold

Fordyping

 • Knytte det nye med det kjente
 • Gjenta, tilføye og fordype
 • Formidle resultatene av læringen
 • Henvise til yttligere og mer dyptgående læringsinnhold

 

 

2G

Informasjon
2.3 Flytdiagram

2.3.1 Antall nivåer

Etter at informasjonene er delt inn og eventuelle dramaturgiske eller didaktiske aspekter er tatt hensyn til er det på tide å gjøre seg tanker om hvilke måter brukeren skal få tilgang til innholdet som interesserer og på hvilken måte han skal kunne orientere seg tilbake til startpunktet. Ved hjelp av et flytdiagram fremstilles i generell form hvordan hierarkisk inndelte informasjonsnivåer under hverandre forbindes med hverandre. Hvert enkeltbilde i anvendelsen får, hvis det er mulig, en egen betegnelse. Innen disse «screens» blir den veien som brukeren er tenkt å følge merket ved hjelp av piler. På denne måten får Vig Consulting en oversikt over brukerens aksjonsmuligheter. Gale forbindelser kan lettere bli erkjent. Vig Consulting kan ved hjelp av et flytdiagram fastslå på hvilke «screens» det må plasseres navigasjonselementer.

 

2H

Informasjon
2.3 Flytdiagram

2.3.2 Diagramtyper

De tre grunnmodellene er:

 • Trinnmodellen
 • Tremodellen
 • Nettverksmodellen

Eksempel : Fra et utdannelsesinstitutt

Spørsmål og svar…

Hvis Vig Consulting gjør ferdig et flytdiagram vil Vig Consulting og kunden støte på en mengde med spørsmål, som må bli svart på . Først har Vig Consulting og kunden litt diffuse anelser som etter hvert utkrystalliseres i løpet av denne prosessen til klare forestillinger om hvordan informasjonene skal knyttes til hverandre.

Startside…

I begynnelsen er spørsmålet hva som skal stå på startsiden viktig. Skal en «trykk knapp» med «Spørsmål» stå direkte på startsiden eller skal Vig Consulting under hvert tema innen de viktigste informasjonsstrengene gi mulighet til at brukeren kan stille spørsmål? Det samme gjelder for navigasjons- og orienteringshjelp som «Hjelp», «Indeks» og «Ord». Det er fornuftig alltid å ha disse til rådighet på startsiden. Det som er viktig å være klar over er at ved mange hovedtemaer og undertemaer kan startsiden eventuelt bli fylt opp for mye.

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om Intelligence Resource kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: