Channel Management – Intranett og Extranett

 

Intelligence Resource (IR)

Praktisk Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/

OmverdensOvervåking (OO)

 

cohdra_100_5160

 

 

 

Tjenester – Tjenester

 

 cohdra100_0645

Vig Consulting kan tilby rådgivning når det gjelder

 

 • Internett som salgs- og markedsføringskanal.
 • Integrering av salg og markedsføring på Internett med bedriftens tradisjonelle salg og markedsføringsmetoder.
 • Hvordan utvikle en Internett Marketing plan
 • .Markedsundersøkelser via Internett – primær data/ sekundær data.
 • 1to1 / CRM
 • Kombinering av Internett reklamering med tradisjonell reklamering.
 • E-Business/Salg over Internett og E-Business Intelligence
 • Ny teknologi og deres innvirkning på salg og markedsføring via Internett.
 • Kvantitative og kvalitative målinger av resultatet.
 • Intelligence/Business Intelligence (Overvåking av omverdenen)
 • Enterprise Risk Management (ERM) (Helhetlig og integrert Risikoledelse)

 

Produkter, Kurs og Tjenester

Vig Consultings tjenester og produkter innholder Web konsultasjon og strategi utvikling, Interaktiv merkevareoppbygging, skape community, E-handels strategier og teknologi, bruker/kunde utvikling , CRM, Online og Offline promotering, Business Intelligence og Enterprise Risk Management.

 

Tjenester – Tjenester

 

 cohdra100_0645

Tjenestene inkluderer :

 

Intelligence/Business Intelligence Interaktiv merkevarebygging Planlegging av Internet Strategi
Channel ManagementIntranett  Ekstranett Internett Produkter
CRM/1to1  Konsulent tjenester Programmering
Database dreven Web Site Kurs Sosiale Media
Data mining Målinger Text Mining/Den semantiske Web
E-Business Online Marketing  
Enterprise Risk Management Online learning  

 

 

Tjenester – Tjenester
Channel Management

Intranett og Ekstranett er idealt for å erstatte dyre og ofte upresise kommunikasjonskanaler.

Disse systemene innholder blandt annet:

 • Forbindelser til «verts» systemer som inneholder oppdatert data.
 • Data med tilgjengelighet til varer på lager, pris, spesifikasjoner, nye produkter, ukens tilbud,etc.
 • Tilpassede maler (templates) for salgsmateriell som kan distribueres online, og som på samme tid tillater detaljistleddet å designe sine egne brosjyrer.
 • Produktkonfigurasjoner som tillater brukerne og konstruere modeller med pris og bestillingsfasiliteter.
 • Tilgang til presentasjoner, kataloger og bestillings fasiliteter.

 

Intranett Ekstranett

 

1

Intranett

 

Hvordan kan ditt selskap ha nytte av en Intranett løsning Hva og hvorfor?   

Intranett – bedriften

Samarbeid innenfor bedriften, informasjonsdeling, delt læring, felles ”hukommelse etc.

Ekstranett – partnere

Samarbeid med partnere, prosjekter, utvikling, lagerstyring, ordre, fakturering etc.

Internett – kundene

Mot ”kundene”, nye produkter, kundekontakt, salg, service etc.


Internt nettverk

På samme måte som Internett forandrer virksomheters måter å drive forretning på, forandrer Intranett måten å koordinere interne forretningsprosesser på. Forestill deg at alle dine medarbeidere, alle avdelinger og alle datterselskaper er forbundet i et samlet nettverk, basert på globale ensartede standarder. Et nettverk, basert på en felles standard, hvor informasjonen i organisasjonens forskjellige edb-systemer og databaser er tilgjengelig for alle og hvor alle kan kommunisere og arbeide effektivt og målrettet!

Informasjon

Med et Intranett vil mye av informasjonen dine medarbeidere skal bruke i sitt daglige arbeide kun være et museklikk borte. Det handler om kunnskapsdeling og effektivisering av hele organisasjonens og den enkelte medarbeiders ressurser og kapasitet. På et Intranett finner man alt fra telefonlister, personalhåndbok, firmapolitikk og memo’er til kundedatabaser, «to-do» lister, marketingkampanjer, virtuelle (globale) konferanser m.m. Har du behov for en kompetent sparringspartner på konseptutvikling, teknisk design og produksjon av din virksomhets interne nettverks- og kommunikasjonssystemer, har vi metoden og planen til å effektivisere din virksomhet.

 

Hva er et Intranett og hvilke tjenester tilbyr det?   

Intranett er et lokalnettverk som benytter seg av Internett teknologi. Ved å benytte internett-teknologi kan bedriften tilby sine ansatte intern informasjon og benytte de samme tjenestene som brukes på internett, selv om intranettet ikke er koblet til internett. Bedriften kan benytte tjenester som mail, web, news og lignende.

En intranettserver er i bunn og grunn en webserver som kun er tilgjengelig for et begrenset publikum – de i bedriften eller organisasjonen.

Det er ikke noen krav til maskinplattform ved bruk av denne teknologien. Dette er for eksempel en stor fordel for bedrifter som jobber på ulike maskiner rundt om i avdelingene.

Bedriften kan også koble intranettet direkte på internett og på den måten øke intranettets bruksverdi. Det  tas en viss risiko når man kobler et intranett opp mot et annet og større nett. Inntrengere, såkalte hackere, kan komme inn og forvolde skade. For å prøve å hindre dette benyttes det ofte såkalte brannmurer.

 

Sikkerhet   

Når det gjelder sikkerhet i et intranett gjelder stort sett de samme reglene som for et lokalnett. Bedriften bør ha backup rutiner, UPS (batteri-backup) og så videre. Imidlertid må man være oppmerksom på at veldig mange intranett blir koblet direkte mot andre nettverk, som Internett. Da må det tas enda flere forhåndregler. Det vil blant annet være nødvendig med en brannmur.

 

 

Hvorfor benytte et Intranett?  

 • Effektiv deling av informasjon
  – Bibliotek for rapporter, notater og referater
  – Prosjektkommunikasjon og database
  – Produktinformasjon
 • Effektiv spredning av informasjon
  – Elektroniske oppslagstavler
  – Publisering av bedriftsinformasjon
  – Nyheter
  – Kurs/utdanning
  – Helpdesk funksjon
 • Kan benytte alle Internett – applikasjoner
 • Kjente grensesnitt
 • Rimelige løsninger (trenger ikke ekstra programmvare)
 • Kan hente og publisere informasjon hvor du enn er
  uavhengig av maskin og programvare.

 

 

Vig Consulting gor deg den kompetansen du trenger for å ta Intranett i bruk.

 

 

Er et Intranett nyttig for din Bedrift

Kan din bedrift ha nytte av å:

 • publisere informasjon om bedriften for internt eller eksternt bruk.
 • publisere produktinformasjon og priser.
 • fordele og frigi dokumenter.
 • legge ut på Intranettet operasjonsmanualer, persjonalhåndbøker,
  produksjonsdokumentasjon osv.
 • arkivering av bedriftens dokumenter.
 • deling av avtalebøker.
 • legge ut informasjon med tidsfrister.
 • få tilgang til avtaledokumenter, juridiske spørsmål, etc.
 • interaktive linker til juridisk hjelp / dokumentasjon.
 • help desk støtte.
 • futviklings og læringsprogram både om IT, ledelse, marketing , service, etc .
 • publisere informasjon om ansatte (informasjoner,  ledige stillinger, osv)
 • gi tilgang til audio/video konferanse.
 • gi tilgang til et åpent forum for å dele ideer  som chatting, nyhetsgrupper, etc.

 

Sjekkliste for etablering av Intranett i din bedrift

Nedsett en (liten) gruppe internet i virksomheten og utarbeid et forslag til en plan som kan fremlegges for ledelsen.  

 

Gruppen må ta stilling til følgende:

 

1. Knytning mot eksisterende planer og strategier?

 • Eksisterer det en informasjonspolicy/-strategi?
 • Eksisterer det en IT-strategi? >
 • Har man vært igjennom andre prosesser som er av betydning?
 • Ønsker man å spre informasjon gjennom internett?
 • Ønsker man å oppnå en dialog/kontakt med brukerne (evt. publikum)?

2. Hva tror man at man kan forvente av gevinster (- hva ønskes oppnådd)?

 • Reduserte kostnader i fbm. informasjonsspredning?
 • Lettere/raskere tilgang til data i eksisterende systemer?
 • Økt servicegrad til de enkelte enhetene/ansatte?
 • Økt identitetsfølelse blant de ansatte?

3. Hvem er målgruppa?

 • Skal informasjonen målgrupperettes? (Alle ansatte/mellomledere/toppledere) >
 • Hva ønsker de?
 • Skal målgruppen spørres?
 • Skal de få opplæring?

4. Hva skal vektlegges?

 • Felles/lokal informasjon/»silte» og kategoriserte nyheter fra eksterne kilder
 • Felles/lokale dokumenter (personalhåndbøker, rutiner, retningslinjer, oversikter, planer)?
 • Presentasjon (bruk av grafikk)?
 • Interaksjon (interaktive løsninger; søkesystemer, lokaliseringskart, skjemaer; on-line eller kun nedlastbare for å skrive ut lokalt)?
 • Integrasjon mot eksisterende løsninger (mail-, logistikk-, økonomisystem)?
 • Teknologisk plattform/infrastruktur? (Tilgjengelige båndbredde? Antall brukere med tilgang? Sentral/desentral løsning? Lotus og/eller Microsoft?)
 • Verktøy (utviklings- og konverteringsverktøy)?

5. Hvor ambisiøs skal satsingen være?

 • Informasjonseierskap; Hvem skal ha ansvaret for vedlikeholdet/oppdateringer?
  – kun hovedsiden, eller flere underliggende sider?
  – daglig/ukentlig/månedlig? (infotjeneren som internavis) >
 • < – sentralisert
  – desentralisert
 • Erstatte papirbaserte rutiner, håndbøker, interninformasjon etc (jfr orginalproblematikken?)
 • Omfanget av uthenting av data fra eksisterende fagsystemer?
 • Erstatte eksisterende applikasjoner?
 • Interaktive løsninger?
 • Løsninger for de ansatte (privat; type markedsplass, kjøp/salg)?

6. Hva slags informasjon er det aktuelt å legge ut (definere innhold)?

 • Eksempler; Interne stillinger, økonomiske nøkkeltall/statistikker, presseklipp
  interne nyheter, pressemeldinger, bedriftshelsetjenesten, personalhåndbok,
 • Hvor finnes denne informasjonen? (på papir, i eksisterende systemer, fra eksterne kilder?)
 • Hvordan nå den og få den ut på info-tjeneren (intranettet)?
 • Hvordan håndtere orginalproblematikken? (Hva defineres som orginalen)?

7. Informasjonsstruktur?

 • Utvikle vår egen?
 • Se på hva andre har gjort?
 • Skal informasjonsstrukturen (=webstrukturen) være lik den fysiske katalogstrukturen?
 • Hvor omfattende («dyp») skal den være?
 • Hvordan skal navigeringen skje?
  – kun tekstlinker?
  – «knapper»
  – Seperate navigeringsknapper, eller en sammenhengende?
  – Skal vi selv kunne endre navigeringen, teksten på elementene og utvide strukturen med navigering?
  – Java-basert navigering (applets/script evt. dynamisk html?)
  – Skal navigeringen kunne skje kun vha PC?
  – Eller skal man også kunne navigere i strukturen vha. informasjonskiosk og TV?

8. Hva slags grafisk profil skal/bør benyttes?

 • Skal man ha en ny, helt annerledes profil enn hva man ellers har på trykksaker?
 • Eller skal man utarbeide en profil som tar utgangspunkt i eksisterende profil?
 • Lager vi designet selv? -eller benytter vi et design/-reklamebyrå?

9. Teknisk oppbygging av løsningen og sidene?

 • Skal alt ligge i en database? (SQL/Notes?)
 • Noe i en database og noe i html?
 • Hva slags teknikk skal benyttes for oppbygging av sidene?
  – Frames?
  – Server Side Include? (asp? -cfm? Domino?) >
 • Publisering direkte fra kontorstøtteapplikasjonene?

10. Hva slags teknisk plattform og verktøy skal/bør benyttes?

 • Skal vi ta utgangspunkt i noe vi har? (Microsoft, Unix, IBM/Lotus?)
 • Skal vi lage en mest mulig «ren» intra-/internett-løsning, basert på standard html og ordinære nettloser (nettlos = web-browser = web-klient = gratis…)
  – eventuelt med en tilhørende database for å lage «snurrer» og «pumper»
  – eller skal vi benytte gruppevare? (Lotus Notes/Domino, Novell Groupwise, Microsoft Exchange)
 • Verktøy for å hente ut data fra eksisterende systemer? («pumper»)
 • Verktøy for å lage små-applikasjoner («snurrer») (utviklingsverktøy)
 • Verktøy for konvertering?

11. Hvilke formater og versjoner skal benyttes?

 • Kun html?
 • Kontorstøtteformater? (som f.eks. word, excel og powerpoint)
 • Hva slags billedformater? (kun standard?)
 • Hva slags lyd og videoformater?
  – Hva med «plug-ins»?
 • pdf (Et dokument-format)
 • ‘ Hva slags versjoner av nettlosen skal benyttes?
 • Hvilke nettloser skal løsningen virke mot? (Microsoft, Netscape, Opera?)

12. Hvordan bør man jobbe fram løsningen?

 • Kjøpe en nøkkelferdig løsning? (Finnes det?)
 • Etablere et prosjekt?
  – Et stort prosjekt?
  – Et lite prosjekt?
  – Flere prosjekter?
  – Har vi nok ressurser til og selv utvikle tjenesten/løsningen?
  – Hvem og hvor mange skal delta?
  – Hvem er oppdragsgiver og prosjektansvarlig instans (hvem «eier» prosjektet)?

 • Behøver vi en ekstern partner, evt. på hvilke områder behøver vi en ekstern partner?
  – Prosjektledelse?
  – Grafisk design?
  – Utvikling og etablering av en informasjonstjeneste?
  – Utvikling og etablering av et servicekonsept med tjenestebeskrivelser (varefakta)?
  – Systemuvikling//utvikling av tekniske løsninger?
  – Integrasjon mot eksisterende løsninger?
  – Installasjon av basis teknologi (maskinvare og basis programvare)
  – Opplæring/organisasjonsutvikling/motivering?

13. Hvem skal eie og drive informasjonstjenesten?

 • Sentral informasjonsavdeling? (evt. delt med enhetene ute)
 • IT-avdelingen?
 • Hvordan skal tjenesten markedsføres når den er ferdig?
 • Skal det være en tett kobling mot eksisterende informasjonsmateriell? (Slik at hver gang det rykkes ut en annonse, vises det til en nett-adresse for mer info?)
 • Skal det være mulig å abonnere på nyhetstjenesten (at man får en melding (e-post) hver gang en bestemt side oppdateres?)
 • Kompetansekrav?
 • Supportbehov?

14. Hvem skal eie og drive den tekniske infrastrukturen, inkl selve web-serveren?

 • IT-avdelingen (sentralt/desentralt)?
 • Ekstern leverandør?
 • Kompetansekrav?
 • Supportbehov?

15. Kostnader (budsjett)?

 • Kostnader med å utvikle og implementere løsningen?
  – ikke glem opplæringskostnadene! (brukere, superbrukere og redaktører)
 • Kostnader med å drive den (redaktører/informasjonsarbeid, teknisk drift/ vedlikehold, support,
 • Kostnader med å videreutvikle den?
 • Hvordan behandle ønsker som oppstår underveis?

16. Organisering av et prosjekt

 • Oppdragsgiver (prosjektansvarlig instans)
 • Prosjektleder (intern/ekstern?)
 • Prosjektdeltagere (sentrale ressurser/fra ytre enheter/eksterne ressurser. Kompetanseprofil; informasjon, grafisk design, OU, systemteknisk, infrastruktur)
 • Referansegrupper/personer (aktive arbeidsgrupper/passive)
 • Representanter fra organisasjonene? (de ansattes organisasjoner)
 • Styringsgruppe

17. Etablering av et prosjekt

 • Prosjektplan (med definerte målsettinger, fremdriftsplan, budsjett, milepæler, faseinndeling m.m.)
 • Rapportering/statusmøter
 • Avviksrapportering?
 • Kvalitetssikring?
 • Dokumenterte metoder?
 • Dokumentasjon?

 

Intranett  Ekstranett 

Tilbake til channel management

 

Tjenester

cohdra100_0645

 


Kurs

 

 

 

De fleste av våre kurs holdes i sammenheng med andre oppdrag vi har for våre kunder og tilpasses disse. Prisene på kursene vil derfor avhenge av oppdraget som helhet.

 


Produkter

wallet_150

Her tilbyr vi kjøp av bøkene Praktisk Enterprise Risk Management blant annet . For videre lesning se  www.risikoledelse.com

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om Intelligence Resource kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: