Søketeknikker

Intelligence Resource (IR)

Praktisk Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/

OmverdensOvervåking (OO)

 DSCF1341_gb

 

Kunnskapskilden

 

Intelligence/Business Intelligence/ OmverdensOvervåking 

E-Business 

Internet Marketing Intelligence

Internett Marketing  

Web utviklingsprossen 

CD/Video utviklingsprossen 

Tips& Triks 

Linker

 

Kunnskapskilden –  Internet Marketing Intelligence

Bench on the pier

 

Internet Marketing Intelligence

 

 

Kunnskapskilden – Internet Marketing
Intelligence
 – Markedsovervåking – Søketeknikker

 

 

Søketeknikker

Hvis du ønsker å finne informasjon effektivt og akkurat slik du ønsker på Internett må du forstå at Internett har visse begrensninger. Dessuten må du forstå at det er utrolig mange søkeverktøy tilgjengelig på Internett og at det viktigste er å formulere en søkestrategi hvor du bruker disse søkeverktøyene i den rekkefølgen som er gunstigst for å få det resultatet du ønsker og for ikke å drukner i unyttig informasjon.

En oversikt over alt om søkemaskiner finner du på Search Engine Watch

De fire viktigste søkeverktøy på Internett er:

 

1A

Emnekataloger

Lik en emne katalog i et bibliotek, gjøres det et forsøk på å katalogisere Web sitene i emne kategorier. Dette arbeidet kan ikke gjøres maskinelt og automatisk, men må gjøres manuelt av personell. Dette er et meget omfattende arbeid. Den største emnekatalogen i verden Yahoo katalogiserer bare en liten del av alle Web dokumentene som er ute på Internett. Det samme gjelder den norske Kvasir

 

Be everywhere, do everything, and never fail to astonish the customer 

 

 

1B

Søkemaskiner

Du skriver et eller flere nøkkelord inn i en tekstboks og søkemaskinen prøver å matche disse ordene mot en database som inneholder mange millioner av adresser. Men du vil trenge å vite noen triks for å få det beste resultatet fra Internett søkemaskinene.
Search Engine Watch

 

If your customers like you as an organization and as individuals it is extremely difficult for them to drag themselves away from you 

 

1C

Frivillige Emnekataloger

Her er strategien å dele på arbeidet isteden for å sentralisere emnekatalogen hvor en person eller et firma forsøker å klassifisere hele Weben. Frivillige samler inn og klassifiserer Web siter innen sitt ekspertområde. Dette er en meget god ide, men det har ikke tatt av. Hvis en frivillig emnekatalog har en site innen ditt interesseområde, har du sannsynligvis hatt lykken med deg. Et meget godt eksempel erAbout.com

 

 

1D

Lær teknikken med avansert søking

 

Det er ytterst viktig at du lærer deg avansert søking hvis du ønsker å få det maksimale ut av de informasjonene som ligger på Weben, da du vil spare deg for mye ergrelser og du vil unngå å få mange treff som er fullstendig uinteressante.

Du kan bruke såkalte Booleske uttrykk, dvs AND , OR etc. I de fleste tilfellene kan du også bruke + og – Se Startsidenfor nærmere informasjon under kategorien research, søkehjelp.

 

 

2

Dypere søking

Her ransaker du Internett på en helt annen måte ved hjelp av søkemaskinene. Dette involverer noe helt annet enn å skrive inn et par søkeord med + eller – . Her kreves det mer dyptgående kunnskaper om søkemotorene og deres styrker og svakheter.

 

 

3

Undersøk andre Internett ressurser

Web søkeverktøyene som søkemotorer og emnekataloger er veldig nyttige når du forstår hvordan de effektivt skal benyttes. Men noen informasjoner blir lettest funnet gjennom å bruke søkeverktøy som har spesialisert seg på bestemt informasjon. Disse verktøyene dekker f.eks. emner som nyheter, eksport, aksjemarkedet, informasjoner for små og mellomstore bedrifter , offentlige informasjoner etc. Dessuten nyhetsgrupper, mailinglister, Gopher, FTP .

 

 

 

We tend to talk about quality as though it were an objectively measurable thing. But the definition of quality varies from one customer to the next 

 

 

 

4

Hold deg oppdatert

Ved hjelp av en oppdateringsstrategi som f.eks. bruk av regelmessig levering av målrettet informasjon om de temaene du er opptatt av er du i forkant av utviklingen innen markedet ditt og blir oppmerksom på trender.

 

Søkeregler

1

Hva ønsker du å vite?

Vit hva du ønsker å få tak og lær deg hvilken type søkemaskin som best gir deg de svar du er på jakt etter.

2

Er Internett det rette stedet?

Det første spørsmålet  bør være hvorvidt Internett er den beste måten å finne den informasjonen du behøver.  Det er det noen ganger, men ikke alltid. Internett er det rette alternativ fremfor alt hvis du vil ha informasjon fra utenlandske kilder og du vil vite mer om ting som nylig har hendt.Dessuten er Internett bra hvis du søker informasjon om spesielle temaer.

Vil du vite noe om en historisk person, er det sikkert bedre å begynne med et oppslagsverk. På biblioteket finnes det masse bøker om temaet. Der finnes sikkert også tidsskrifter med artikler om for eksempel historiske personer. Vil du derimot lese innleggene i en debatt om Microsoft eller få greie på ting om Bill Gates, da er Internett sikkert en god ide. Du kan jo også velge Internett pga. tilgjengeligheten, da f.eks. biblioteket ligger et stykke unna . Eller fordi Internett er er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

 

 

3

Prioriter

Det største problemet med å bruker Internett er ikke å finne informasjon om et tema, men å sortere ut den gode informasjonen. Søker du etter Bill Gates i et av de elektroniske søkeverktøyene, får du hundrevis av linker som svar. Hvilke inneholder de fakta du søker? Det er viktig å styre søkingen, så du får færre svar, men uten at du mister noe interessant. Derfor gjelder det å beherske søkeredskapene så du stiller rett spørsmål til rett søkeredskap.

 

«The best way to predict the future is to create it.»

Peter Drucker

 

4

Velg rett søkeredskap

Hvilket verktøy du skal bruke avhenger av hva du søker. Det finnes i første omgang

Søkemaskiner(indeksbaserte)

Disse verktøyene søker igjennom en stor database med tekster fra hele World Wide Web (og i visse tilfeller også i gjennom alle News-konferanser fra de siste ukene) og lager en liste over dem som svarer til det du har angitt i søkeformularet. Informasjonen i data basen er blitt samlet inn automatisk av en såkalt robot, et dataprogram som følger opp alle linker og finner og kopierer ned all tekst på de sider den passerer til databasen. Se entenStartsiden eller Search Engine Watchfor videre informasjoner

Spesielle:
Alta Vista
Lycos
Excite

 

5

Bruk emnekataloger

Hvis du ikke har noen anelse om
hva du egentlig leter etter, men er
mer interessert i å surfe rundt et
større tema, anbefales emne inndelte nettkataloger .
I disse søker du deg hirarkisk (trinnvis) ned mot stadig smalere kategorier og finner til slutt de linker du søker.

Informasjonen i disse kategoriene
sorteres manuelt. Det gir høyere kvalitet, du er ikke avhengig av at visse ord finnes i teksten på sidene for å finne det du leter etter.

Populære temakataloger er for eksempel

I Norge
Yahoo

Kvasir

I verden:
About.com
WWW Virtual Library

Galaxy Index
Whole internet Catalogue

I temakatalogen finnes det også som regel en søkefunksjon der du kan skrive inn et spørsmål og få opp et antall lenker.

 

6

Lær deg teknikken –
sjekk søkeverktøyets hjelpesider

For å søke godt, gjelder det å lære seg litt mer om verktøyet du bruker. Bruk noen minutter på søkeredskapets hjemmesider – den tiden vil du raskt tjene inn. Begynn med å ta utskrift av hjelpemenyen på den søketjenesten du ønsker å benytte. Les bruksanvisningen nøye.

 

 

 

7

Kontroller stavingen

Vær nøye med stavingen. Datamaskiner  gir deg bare det du ber om.

Husk at de fleste søkemaskinene skiller mellom store og små bokstaver. Et søke utrykk skrevet med små bokstaver vil gi deg alle varianter av ordet, mens utrykk som startes med stor bokstav bare gir de ordene som er skrevet slik

 

8

Tenk nisje, dvs. smalt

Bruk så spesielle søke parametre som mulig. Hold deg unna vanlig ord. Benytt skilleord som f.eks. engelske AND, NOT og NEAR der det er mulig.

 

9

Bruk anførselstegn

Husk at anførselstegn foran og bak f.eks. et fullt navn eller uttrykk gir deg søk etter hele teksten. Skriv «Bill Gates» . Hvis du bare skriver Bill Gates får du normalt tilbake alle dokumenter som inneholder enten Bill eller Gates.

 

10

Gå i dybden

Husk at søkemaskinene ikke dekker alt. Finner du en interessant side om et bestemt tema bør du lete omkring etter mer interessant stoff i det samme miljøet. Følg linker til andre relevante Web-siter og husk å bokmerke linker som du synes ser bra ut.

 

11

Internett Trender

Lær å tyde og forstå en nettadresse(url). Alle domene navn er spesielle, og slutter med to eller tre bokstaver som angir nasjonaliteten eller hvilken type virksomhet som står bak nettsiden.

F.eks. http://www.1to1.no
eller http://yahoo.com

 

12

Internett Trender

Linker (adresser URL’er) som ikke virker klippes bakfra et og et steg. Gå trinnvis til verks mellom hver skråstrek. Start med å fjerne filnavn, og trykk retur.

Gjenta prosedyren med neste ledd i adressen hvis resultatet er negativt

Feilen kan skyldes en enkel justering av filstrukturen på Web-siten, men også skifte  f.eks. av et dornene navn eller at den rett og slett er fjernet.

 

 

13

Rendyrk informasjonen din

Vanskeligheten er som sagt ikke å finne informasjon på Internett, men å finne den gode og interessant informasjonen blant alt som er på Internett. Dette kan du gjøre gjennom å stole på vurderinger gjort av andre mennesker som har samme mål med å søke informasjonen som du selv har.

Ansvaret for å bygge opp kunnskap om hvor interessant informasjon finnes, ligger til syvende og sist hos deg selv som bruker.

Hvis du har en spesiell interesse, må du samle på linkene til ditt interesseområde. Lag mange bokmerker og husk å sortere dem.
Du bør også prioritere de Web-sitene som har masse nyttige linker innen det området som interesserer deg.

 

14

Vær skeptisk og kildekritisk

Når du har funnet den informasjonen du leter etter, gjenstår et veldig viktig spørsmål: stemmer dette? Vær skeptisk og tenk kilde kritisk når du får opp en ny side. Er dette relevant for meg ? Er det propaganda eller useriøst?

I den verden av bøker og massemedia som vi er vant til, har vi etterhvert lært oss til å bedømme troverdigheten.  Vi stoler på visse medier, mens vi har lært at andre gjerne er mer useriøse.

På Internett er vi enda ikke like vant til denne typen bedømming, men det finnes allikevel noen retningslinjer. For det første må du, på samme måte som med trykt informasjon, granske teksten nøye. Holder argumentene? Er teksten konsekvent og troverdig? Har kilden noen spesiell interesse av å spre akkurat denne oppfatningen?

I nyhetsgrupper og distribusjonslister er  det uhyre lett å publisere opplysninger, såvel sanne som usanne, og personer kan  enkelt skjule seg bak et intetsigende navn.

Du må ganske enkelt følge en konferanse en tid og se hva som sies og hvem som deltar. Mål det som blir sagt mot virkeligheten.

I distribusjonslister (mailing lister) er det betydelig enklere å få en oversikt over hvem som deltar enn i nyhetsgrupper. På de fleste lister kan du sende e-mail med en spesiell kommando til listens vertsmaskin og få tilbake en liste over alle deltakerne, ofte med ytterligere informasjon utover bare e-mailadresse.Troverdigheten er ofte større i distribusjonslister enn i nyhetsgrupper.

 

15

Våg å spørre. Søk i konferanser

Den aller enkleste måten å søke informasjonpå kommer allikevel til å være å spørre mennesker som har kunnskap om emnet. Det kan du f.eks. gjøre via distribusjonslister(mailinglister) og nyhetsgrupper. Flere av de beste søkeverktøyene klarer i dag også å søke i nyhetsgrupper. Dette gjelder bla. Alta Vista og Excite. Men det historiske arkivet er kun ca. 2 uker tilbake i tid. Den mest kjente for nyhetsgrupper er Deja .som har et ordentlig historisk arkiv

Hvis du ikke finner det du søker på weben eller gjennom å søke på innholdet i nyhetsgrupper, kan du alltid stille et spørsmål i en konferanse som ser ut til å handle om ditt tema. Når det gjelder nyhetsgrupper er det ganske lett å finne riktig gruppe, ettersom navnene er smart oppbygd. Du finner det du er interessert i gjennom et hierarkisk oppbygd system med først et antall veldig brede kategorier, deretter blir det smalere.

Når det gjelder distribusjonslister er det litt vanskeligere å finne frem. Men det finnes flere lister på nettet over de tusentalls distribusjonslistene. Gode finnes på web-siden Indiana, Mid Net eller Liszt 

 

16

Glem ikke e-post

Stiller du et spørsmål i en konferanse, slenger man den ut mer eller mindre på måfå online.  Vet du hvem du skal spørre, er en e-mail enda mer effektivt.

Problemet er å finne e-mailadressen til den du søker. Et tips er å kikke i ulike konferanser – finner du et innlegg som passer, ser du også avsenderens e-mailadresse der, og det er bare å sende i vei ditt spørsmål.

Dessuten finnes det særskilte verktøy for å finne e-postadresser til personer.Startsiden har en oversikt.

En av de bedre er Four 11. Der kan du også søke på andre kategorier, blant annet yrke, arbeidsplass og interesse. Ulempen er at det ennå ikke finnes så mange navn i registeret – oppbygningen skjer ved at du melder deg selv . Et liknende søkeverktøy for e-mailadresser er Who Where

 

«If we wait to see what all our competitors are doing before we act, aren’t we bound to be at the back of the queue.» 

 

 

17

Vær villig til å betale for god informasjon

Riktig godt blir et søk ikke før du er villig til å betale for det. Høyest kvalitet har oftest den informasjonen du finner i for eksempel aviser og tidsskrifter. Disse finnes online, men arkivet nesten aldri gratis. Flere og flerer databaser med slik informasjon begynner nå å bli tilgjengelig på weben, men oftest må du betale for å få et passord.

 

 

«If we are traditional a product company but our competitive edge comes from the services we wrap around our products are we still a product company?» 

 

18

Ha tålmodighet

Det kreves tålmodighet for å finne det du leter etter på Internett, men med litt utholdenhet kan du finne mye   interessant informasjon på Internett som du aldri ville ha funnet i  bøker eller på biblioteket.

 

«Every new change forces all the companies in an industry to adapt their strategies to that change.»

Bill Gates

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om Intelligence Resource kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om Intelligence Resource kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: