Marked og produkter

Intelligence Resource (IR)

Praktisk Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/

OmverdensOvervåking (OO)

 DSCF1341_gb

Kunnskapskilden

 

Intelligence/Business Intelligence/ OmverdensOvervåking 

E-Business 

Internet Marketing Intelligence

Internett Marketing  

Web utviklingsprossen 

CD/Video utviklingsprossen 

Tips& Triks 

Linker

Kunnskapskilden – Internett Marketing

 

cohdra_100_5150

 

Internett Marketing

Internett nivåer 

Internett målsettinger

Strategisk Internett Marketing

1to1 Marketing(CRM)

Muligheter Internett Marketing

Trusler Internett Marketing

Strategi

Markedsovervåking

Strategisk Internett marketing plan

 

 

Kunnskapskilden – Internett Marketing –
Muligheter – Marked og Produkter

 

 

Dine Internettsider er ikke noe markedet leser, det er noe de gjør. Å besøke din Internettside er en aktivitet. En bedrift som har Internettsider som kan få kunden til å tenke og velge, evaluere og handle, delta og lære vil ha mer suksess.

Marked

 

1

Nå nye markeder
Finne nye kunder

 

Ved å bruke Web-siten din til å distribuere informasjon om produktene og tjenestene dine når du en markedsplass som består av bedrifter og forbrukere som vokser hurtig og som bruker Internett til å skaffe seg informasjoner.

I virkeligheten tillater Web-siten din deg å kontakte potensielle kunder eller leverandører som du ikke ville ha funnet hvis du ikke hadde en Web-site. Og med den globale rekkevidden som Internett har kan du nå ut over alt.

Vi tror fullt og fast på Internett’s evne til å generere nye kunder for bedriften/organisasjonen din.

En av teknikkene du kan bruke til å oppmuntre til forespørsler fra potensielle kunder er å plassere et «produkt- og informasjonsforespørselsformular» på Web-siten din. Enhver som ønsker informasjon om produktene eller tjenestene dine kan fylle ut formularet og sende det inn elektronisk. Ved å inkludere bestemte spørsmål i formularet kan du bruke informasjonene til på forhånd å planlegge salgsfremstøtende du gjør.

 

 • Du kan generere undersøkelser. Folk som leser informasjoner på Web siten din kan la deg vite at de er interessert i å lære mer.
 • Du kan lage en liste over potensielle kunder som er kvalifisert. Din bedrifts Web-site kan stille spørsmål til potensielle kunder for å finne ut av deres kjøpsvaner, interesser og behov.
 • Du kan lage en liste over potensielle kunder som er kvalifisert. Dvs.potensielle kunder som besøker Web-siten din eller som ber om informasjon via e-mail kan tilføyes til dine e-mail lister eller databaser.
 • Du kan følge opp fremstøt fra reklame i andre media, ved at potensielle kunder som ser din Web adresse eller e-mail adresse i trykte annonser og i reklamespots i TV kan lese mer på hjemmesiden din eller be om å bli ringt opp.
 • Du kan gjøre avtaler via e-mail eller telefon.
 • Du kan svare på spørsmål via e-mail eller pr. telefon.
 • Du kan imøtekomme ønsker om skriftlig informasjon. Informasjonene kan bli sent via e-mail eller du kan styre kundene direkte til Web siten for å få mer informasjon.
 • Du kan invitere mulige kunder til seminarer og til demonstrasjon av dine produkter/tjenester.

 

 

2

Nå nye markeder
Nye geografiske markeder

 

Internett er et globalt medium. Det er ikke noe forskjell om du kommuniserer med noen som bor rett i nærheten eller befinner seg på den andre siden av kloden. Men dette er så klart avhengig av språk.

 

Suksessen kommer ikke automatisk, men nødvendige suksessfaktorer er :

 • Nøyaktig kunnskap om markedet (konkurrenter, markedspriser, vanlige kondisjoner, kundeønsker og kundeforventninger) .
 • Vekke fortrolighet (gjennom adferd og kommunikasjons- messige tiltak).
 • Ikke vekke forventninger som ikke kan oppfylles (typiske fenomen, en flott Web site uten innhold eller uten prosesser for avviklingen av forretninger).
 • Planlegg fysisk distribusjon (f.eks. i allianse med kjente og lokale distributører).

 

 

Mediet Internett er til sammenligning med klassiske metoder en ekstremt prisgunstig mulighet i å få kunder i tale som er langt vekk.

 

 

 

«Conversations among human beings sound human.
They are conducted in a human voice.

Cluetrain.com

 

 

3

Nå nye markeder
Nye segmenter/trinn i verdiskapningskjeden

 

En annen mulighet til å utvide forretningsmulighetene til nye markeder består i en integrasjon forover og bakover i verdiskapningskjeden. I første linje muliggjør Internett en utvidelse av aktivitetene i de verdiskapningsledd som kommer etter og imot sluttkunden. Dvs. at du kan hoppe over handelskanaler og få sluttkundene direkte i tale gjennom Internett.

 

«The customer experience and the employees experience are two halves of the new conversation. That conversation will be your guide. Listening and following are the hallmarks of the winners in the New World»
David Siegel
 

 

 

4

Utvikle nye eksportmarkeder

Internett tillater bedriftene/ organisasjonene å kontakte eksportmarkeder som ville vært vanskelig å nå via tradisjonelle veier. Ikke bare kan bedriftene/ organisasjonene bruke Internett til å finne

nye kunder i utlandet, men de kan også lokalisere internasjonale distributører og agenter for sine produkter.

Se Garett Wasny’s Web pages.http://mypage.direct.ca/g/gwasny/  for nærmere informasjon om gode Web-siter rundt omkring i verden som tilbyr informasjon om eksportmarkedet.

 

«Markets consist of human beings, not
demographics sectors»
Cluetrain.com
 

 

 

Produkter og tjenester

 

1

Tilby produkter og tjenester

 

Internett kan bli brukt til å skaffe fremtidige eller nåværende kunder informasjon om produktene/tjenestene dine 24 timer i døgnet. Du kan tilby all mulig informasjon online, fra prislister, via kundeaviser til produktkataloger.

Hovedfordelen er at selv om du sover eller er borte fra kontoret, kan Internett arbeide for deg. Brukt på en fornuftig måte kan Internett tillate bedriften/ organisasjonen din å distribuere informasjon til mulige kunder raskere og billigere enn ved f.eks. faks, post eller via en kurer. Dette er viktig spesielt hvis organisasjonen/bedriften din er internasjonalt orientert eller ønsker å ekspandere ut på internasjonale markeder.

Derfor bør ett av dine nøkkelmålsettinger i å bruke Internett for bedriften /organisasjonen din være å utvikle Web siten din til å være en effektiv kilde til informasjon om produktene og tjenestene dine.

 

«People recognize each other as such from the sound of this voice.»

Cluetrain.com

 

2

Tilby nye produkter og tjenester

 

Ved hjelp av Internett oppstår det en rekke nye forretningsmuligheter. Noen eksempler:

 

IT- og nettverksteknologi som forbedrer infrastrukturen og der deltakerne trenger:

 • Hardware (F.eks. computer, modem, kabel, router, nettverkscomputere, Set-top-bokser).
 • Software( f.eks. server, browser, E-mail forvaltningsprogrammer, databankanvendelser).

«Nett – nærme» tjenester som f.eks. – skreddersydde Internett programmeringanvendelser.

 • systemhjelp og implementering, f.eks. et
  e-mail system for bedriften/organisasjonen.
 • Webhosting/Outsourcing.
 • Navigasjons- og innholdsfortegnelse på Internett.

Konsulenttjenester, f.eks.

 • Internett strategihjelp/prosjektledelse
  – Innholdsmessig , f.eks. Innholds-mapping, HTML-programmering, CGI-programmering og databank tilkobling, grafikk design/screen design.
 • Internett mediaagenturer hjelper til med å overvåke det voksende antall av banner-reklameplass.
 • Organisasjonshjelp, f.eks. til optimalt å integrere e-handel inn i bedriften/organisasjonen din.
 • Strategisk Internet marketinghjelp.

 

 

 

2A

Tilby nye produkter og tjenester,
elektroniske tidsskrifter og nyhetsbrev – tjenester

 

Internett er et godt middel til elektronisk publisering. Det er mye mer gunstig kostnadsmessig. F.eks. kan du publisere en bransjeavis som kan bli sent som e-mail i  abonnement mot betaling
( husnytt, skilsmisse aktuell etc.) eller du kan publisere en kundeavis. Internett gjør det ikke bare billigere å publisere, men gjør det også enklere å lete etter informasjon, noe som er meget viktig for profesjonelle publikasjoner.

 

 

2B

Tilby nye produkter og tjenester,
elektroniske spesialforretninger

 

Såkalte «Electronic Malls» har lenge vært på Internett. Mange og det er ikke ubetinget de mest suksessrike samler de forskjellige tilbudene under et tak i et enhetlig virtuellt Web varehus. Her finnes det ofte et uordnet og ukoordinert sammensurium av varer. F.eks. designvaser, ved siden av bildekk

Mer suksessrikt er virtuelle butikker som har et begrenset fagsortiment. F.eks. http://www.amazon.com  som selger bøker, video og CD plater etc. og som dermed retter seg mot spesiellt interesserte segmenter. Ved siden av sitt spesialtilbud tilbys ekstra tjenester som f.eks. e-post tilsendt når nye bøker kommer på markedet innen et spesialområde som du på forhånd har definert av interesse for deg

 

 

2C

Tilby nye produkter og tjenester,
virtuelle messer

Her kan du lage messer på bakgrunn av virkelige messer som et supplement.

Men du kan også lage fullstendig nye virtuelle messer som kun er i Cyberspace.

Til tross for det tilbyr disse virtuelle messene de samme funksjoner som en virkelig messe. Temafokuserte ekspert- og bransjefora, hvor nyheter vises og selges og hvor du kan besøke en fagkonferanse. Og alt dette uten tidsmessige eller geografiske hindringer.

Her kan små bedrifter/organisasjoner presentere seg selv og sine produkter uten å måtte betale for dyr messeplass som jo er tilfelle i den virkelige verden.

Jo større din forståelse er for bransjen, dine egne produkter/tjenester og av de nye elektroniske media, desto lettere vil det være å tilby nye videreutviklede tilbud og dermed oppnå nye avsetningsmuligheter.

 

3

Merke oppbygging

 

Du kan utvide merkevare imagen gjennom nye media. Kundene som er lojale til bedriften og produktene med kjente merker vil følge disse online.

Du kan gjenerobre posisjonen fra virtuelle konkurrenter. Den første bølgen av online entreprenører selger vin, bøker og holder auksjoner online. Bedrifter som selger disse produktene i den virkelige verden vil måtte gå online for å gjenerobre tapt salg. Kundene fra disse nye firmaene vil måtte bli ledet igjen til å kjøpe fra etablerte bedrifter med kjente merkenavn.

 

Innovasjon

De viktigste drivkreftene for suksessrike bedrifter/organisasjoner er innovasjoner, og rask omsetning fra ide til et markedsmodent produkt eller en tjeneste. Suksessrike innovasjoner er i de sjeldneste tilfeller teknologiske forandringer i stor stil, men ofte små justerte videreutviklinger av bestående varer og tjenester. Suksessrike innovasjoner må ha sitt utspring i markedet.

Internett tilbyr en rekke muligheter og løsningsforslag i å skape innovasjonsprosesser og gjøre prosessen hurtigere med å bringe innovasjonene til markedet.

1

Iakttakelse av konkurrenter/patenter etc.

De fleste innovasjoner består i videreutvikling av bestående produkter og /eller i å forstå kundeønskene. Det må ikke være egne kunder eller egne produkter. Hyppig erkjenner man svakhetene i et konkurrerende produkt eller en diskrepans mellom kundeønsker og produktets beskaffenhet. Suksessrike bedrifter/organisasjoner oppdager dette på grunn av at de har satt tingene inn i ett system.

Internett består av en utrolig mengde med produktinformasjoner, en databank med detaljerte beskrivelser med pris, tilleggsytelser, servicepakker og garantibetingelser. Denne informasjonsbasisen bør enhver bedrift/organisasjon bruke aktivt.

Hyppig kan du også få informasjon om de kommentarer som kundene gir til konkurrentene dine om deres produkter/tjenester. Enten via diskusjonsgrupper eller indirekte gjennom FAQ (frequently asked questions). Her er det ofte mulig å få med seg den underliggende kritikken.

Det er viktig være klar over at FAQ områdene ofte blir satt sammen av bedriftene selv og dermed kan betraktes som sensurert. Du bør også kunne få nyttige informasjoner via offentlige nyhetsgrupper eller mailinglister.

Du kan også bruke Internett til å få informasjoner om bedrifter/organisasjoner og sammenligne med din bedrift/organisasjon og dermed foreta en «Benchmarking», f.eks. målt etter rentabilitet. Du kan få tak i finansielle og operative nøkkeltall og sammenligne de med din bedrift/organisasjon. Nøkkeltall kan du finne hos bedriftene selv, bransjenyheter, kommersielle databanker etc.

 

 

2

Hurtige beslutninger ved hjelp av en ny kommunikasjonskultur

 

I større organisasjoner kommer ofte gode ideer til kort på grunn av lange beslutningsveier, både tidsmessig og målt etter antall instanser.

Den raske kommunikasjonen fra ideleverandører via instanser som overprøver til ansvarlig beslutter har fordeler som:

 • Gode ideer og prosjekter som ser ut til å bringe suksess får raskt tilsagn og startes.
 • Dårlige ideer og prosjekter som er dømt til å mislykkes blir tidsnok stoppet.

 

 

3

Få kundene med i utviklingen

 

Hvem vet bedre enn kundene dine om hvordan et produkt bør være. Du bør derfor tilby kundene dine muligheter til å delta i kunde-diskusjonsgrupper, hvor de har mulighet til å dele sine erfaringer vedrørende produkter/tjenester med andre kunder og bedriften/organisasjonen din.
Her tas også konkurrentenes produkter/tjenester opp og sammenligninger finner ofte sted. Dette kan bety at ditt eget produkt eller tjeneste får dårlige poengsum , men læringseffekten for bedriften/organisasjonen din kan ikke verdsettes nok.

Men målet ditt må være å gi dine nåværende og fremtidige kunder ekstra nytte og ikke fungere som informasjonsleverandør for konkurrentene.

En annen mulighet er å tilby gode løsninger for kundene gjennom modererte/styrte diskusjonsfora eller hvor du tilbyr ikke sensurerte, men ikke offentlige fora, som bare bestemte utvalgte kunder har adgang til.

 

 

4

Få leverandørene med i utviklingen

 

Enda bedre argumenter har du ovenfor leverandørene ved å involvere de i utviklingsaktivitetene. Interessen deres ligger opp i dagen. Avsetningsmulighetene til leverandørene dine stiger lineært med markedsmulighetene for dine produkter/tjenester. Internetts rolle i denne sammenhengen ligger først og fremst i kommunikasjonens infrastruktur som muliggjør et langsiktig, systematisk samarbeid. F.eks. utveksle kunnskaper om markedet, felles iakttagelse av trender,  av geografiske segmenter, utveksling av ideer osv

 

«In a customer-led company, everyone contributes to the customer’s experience.»

David Siegel

 

 

5

«Extended Enterprice» og Internett

 

Dette vil si at du betrakter bedriften/organisasjonen i utvidet forstand i det du betrakter kunder, leverandører og alliansepartnere som del av din bedrift/organisasjon. Avhengigheten blir utvidet aktivt til å gjelde mer enn bare en ren klassisk forretningsforbindelse. I Internett terminologien kalles dette Ekstranett, dvs. bygging av ett nettverk både teknologisk og organisatorisk med
partnere.

 

«Everyone in the company should have the opportunity to contribute to the Web site and talking to the customers in chat rooms and online discussion groups.»  

 

 

 

6

Utvidet utviklingsteam

 

I en innovasjonsprosess trenger en ofte et helt team av mennesker med ulike kunnskaper som en ofte ikke har internt i bedriften/ organisasjonen. Dagens teknologi muliggjør allerede effektive virtuelle arbeidsrom for fysisk og adskilte arbeidsgrupper. Her har en konferanseløsninger som nyhetsgrupper, IRC etc. Eller felles bearbeidelse av PC dokumentasjon eller telefon og videokonferanser.

En «virtuell organisasjon» via Internett gjør at du og din bedrift/organisasjon står friere og det er lettere og bringe de beste hodene sammen for ethvert prosjekt.

En sak du bør være klar over i et slikt tilfelle er at alt bygger på et fortrolighetsprinsipp. Derfor bør dette klarlegges på forhånd og hvis det skulle herske noen usikkerhet med hensyn til fortrolige opplysninger bør informasjonene ikke gis videre uten at en har sikret seg at mottaker er til å stole på.

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om Intelligence Resource kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: