Stimulere trafikken på Web siten din

Intelligence Resource (IR)

Praktisk Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/

OmverdensOvervåking (OO)

 DSCF1341_gb

Kunnskapskilden

 

Intelligence/Business Intelligence/ OmverdensOvervåking 

E-Business 

Internet Marketing Intelligence

Internett Marketing  

Web utviklingsprossen 

CD/Video utviklingsprossen 

Tips& Triks 

Linker

Kunnskapskilden – Tips & Triks

 

 UFFICIO_01

Tips & Triks

Dine spørsmål som kunde 

 • Generelle spørsmål om Internett
 • Spørsmål vedrørende kundene dine
 • Spørsmål vedrørende produktene/tjenestene
 • Spørsmål vedrørende Web site/CD-rom

 

Spørsmål som bør vurderes ved online presentasjon

 

Grunnregler på Internett

 • Planlegging
 • Promotering
 • Engasjere fagfolk
 • Lær av konkurrentene
 • Bestem målgrupper
 • Sparsom layout
 • Mulighetene for kommunikasjon
 • Oppdater sidene regelmessig
 • Bruk eget domenenavn
 • Vær fremtidsorientert

 

Promotering på Internett

 • Generelle råd om promotering
 • Definer målgruppe
 • Presenter deg
 • Tilby mange kontaktmuligheter via din Web site
 • Tilby «premier» for regelmessige besøk på Web siten
 • Bruk tekst som er lesbar og tydelig
 • God og tydelig navigasjonshjelp
 • Unngå ventetid
 • Enhetlig logo
 • Ikke bruk unødvendig lyd, bilder og animasjoner
 • Formidle det du har å tilby tydelig

 

Stimulere trafikken på Web siten din

 • Bruk søkemaskinene effektivt
 • Skriv en tittel på siden
 • Bruk nøkkelord
 • Skriv en beskrivelse av siden
 • Registrer siten i søkemaskiner
 • Be om link fra bransjeorganisasjoner til din Web site
 • Be om gjennsidig link
 • Be om linker fra SMB Web siter
 • Få tak i de besøkendes e-mail adresser og be om å få tillatelse til å sende dem oppdateringer
 • Publiser et e-mail nyhetsbrev
 • Installer en «signatur» i e-mail programmet
 • Promover Web siten i mailing lister og nyhetsgrupper
 • Annonsèr en konkurranse
 • Delta i en utveksling av bannere
 • Kjøp banner reklame på interessante Web siter
 • Leie av E-mail lister

 

Praktiske tips for ditt nettsted

 • Tips for å forbedre ditt nettsted, og øke trafikken
 • Registrer deg riktig i søkemotorene

Publisitet/promotering off line

 • Lage et online presse senter
 • Publiser bedriftens/organisasjonens pressemeldinger på Web siten
 • Inkluder et foto
 • Se det fra redaktørens synsvinkel
 • Bruk en interessant overskrift
 • Hold e-mail pressemeldinger kortfattet
 • Prøv å gi fra deg pressemeldinger på søndag
 • Vær klar over fordelaktige tidspunkt
 • Spør etter planlagte lederartikkler
 • Distribuer bedriftens/organisasjonens Web site på CD Rom
 • Prøv klistremerker på bil etc.
 • Skriv en ukentlig artikkel
 • Click Press Direct
 • Adresser for bedriftens/organisasjonens pressemelding
 • Online PR tjenester
 • Send pressemeldinger til folk som ønsker disse
 • En lett vei å sende fakser til aviser
 • Vis bedriftens/organisasjonens Web adresse over alt
 • Gjennomfør et seminar
 • Vær innovativ
 • Få folk til å betale dine reklamekostnader
 • Utvikle en gratis tjeneste for markedet
 • Gi ut pressemeldinger
 • Bruk tradisjonelle promoveringsmedia

 

En web reklameringssite

 • Innhold
 • Tilfør verdi for kunden
 • Design Web siten «riktig»
 • Vær sparsom med det siste innen teknologi
 • Få brukeren til å komme tilbake
 • Gjør Web siten din interaktiv
 • Ikke gjør deg avhengig av Web reklamering
 • Bruk av konsulenter

 

Public relations for å gjøre Web siten din kjent

 • Start tidlig med planleggingen
 • Undersøk alle potensielle PR plasser online og offline
 • Bli kjent med journalister
 • Bruk tid på og forbrede pressemeldinger og annen offentlig kommunikasjon
 • Lag et pressesenter på Web siten
 • Gjør PR orientert innhold tilgjengelig
 • Bruk nyhetsgrupper og mailinglister
 • Etabler og bygg relasjoner med media
 • Plukk ut forskjellige mediatyper
 • Bruk av andre media
 • Personifisering
 • Bruk av profesjonelle PR folk

 

Designregler

 • Bruk sidetittel
 • Benytt META-tags
 • Bruk nøkkelord
 • Nevn produktene/tjenestene på indekssiden
 • Bruk ikke «frames»
 • Lite grafikk
 • Stjel ikke ideer hos konkurrentene
 • Hver side en åpningsside
 • Tilby muligheter for å befri seg fra linker

 

 

Kunnskapskilden – Tips & Triks –
Stimulere trafikken på Web siten din

 

 

1

Bruk søkemaskinene effektivt

 

Det første som må gjøres er å registrere bedriftens/organisasjonens Web-site hos de viktigste søkemaskinene. Det vil si din Web-site må bli forberedt  for å bli indeksert på best mulig måte. Det nettstedet som har mest informasjon om dette er å finne hos 
Search Engine Watch som Danny Sullivan er ansvarlig for.

 

 

2

Skriv en tittel på siden

 

Skriv en beskrivende tittel på hver side fra 5 til 10 ord. Fjern unødvendige ord som f.eks. «og» , «eller» etc. Denne tittelen på siden dukker opp når Web-sitens side blir funnet. Du kan f.eks. gjøre denne litt provokativ slik at den klikkes på. Plasser denne på toppen av Web siden mellom <HEADER></HEADER>tags, i dette formatet <TITLE>Strategisk Internet Marketing</TITLE>

 

 

3

Bruk nøkkelord

 

Forbered en liste med fra 40 til 100 ord. Disse ordene må være slike som gjør at din Web-site blir funnet. Gjenta ikke ordene mer enn tre ganger. Skriv ordene på toppen av siden mellom <HEADER></HEADER>tags, i em META tag i dette formatet:
<META NAME=»KEYWORDS» CONTENT=»promovering, Web marketing, online salg, e-handel  …»>

 

 

4

Skriv en beskrivelse av siden

 

Velg de viktigste 20 nøkkelord og skriv en setning eller to med ca. 150 til 250 bokstaver inklusiv mellomrom. Du trenger ikke å gjenta de ordene du har brukt i tittelen på siden. Eliminer uviktige ord og gjør rom for de viktige ordene som beskriver din forretning. Skriv disse ordene på toppen av Web-siden mellom
<HEADER></HEADER>tags, i en META tag i dette formatet <META NAME=»DESCRIPTION» CONTENT=»Increase visitor hits, attracting traffic through submitting URLs, META tags, news releases, banner ads, and reciprocal links»>

 

 

5

Registrer siten i søkemaskiner

 

Det neste du må gjøre er å registrere bedriftens Web site i de viktigste søkemaskinene og emnekatalogene på Weben. For å gjøre dette kan du bruke tjenester som f.eks. Submit-it ogAll4one

Alt om søkemaskiner finner du på

Search Engine Watch som Danny Sullivan er ansvarlig for.

De viktigste robotbaserte søkemaskiner er de følgende

Alta Vistat
Google
Exite
HotBot
Lycos
Infoseek

WebCrawler

Den viktigste emnekatalogen på Internett er

Yahoo som også har en norsk datter.Her er det meget viktig å holde seg til deres instruksjoner for å bli listet opp da disse ikke bruker roboter, men personer til å se igjennom Web-sitene.

 

I Norge bruker vi dessuten Kvasir

Du har sikkert sett tilbud om at du kan la Web-siten din registreres i 200 til 400 forskjellige søkemaskiner. Ikke gjør det. Det 20 viktigste er sannsynligvis tilstrekkelig, hvis du ikke er spesielt på jakt etter søkemaskiner som har spesialisert seg innen din industri.

 

 

6

Be om link fra bransjeorganisasjoner
til din Web-si
te.

 

Bedriften/organisasjonen din er sannsynligvis medlem av en bransjeforening. Be om å få en link til din Web-site.

 


«Ultimately, users visit your web site for its content. Everything else is just the backdrop. The design is there to allow people access to the content. The old analogy is somebody who goes to see a theather performance: When they leave the theather, you want them to be discussing how great the play was and not how great the costums were»

Jacob Nielsen

 

 

 

7

Be om  gjensidig link.

 

 

Finn komplementære eller samarbeidende Web-siter og be om å få en gjensidig link til din bedrifts Web-site. Spesielt til den delen av din egen Web-site hvor du tilbyr tilleggsytelser f.eks. i form av informasjoner/tips. Lag en linke side lenger ned i hierarkiet hvor du setter inn linker slik at de ikke så lett forsvinner vekk fra din Web-site

 

 

8

Be om linker fra SMB
Web-siter .

 

Spesielt hvis du tilbyr en gratis tjeneste kan du be om linker fra mange fellessteder for små og mellomstore bedrifter på nettet. Det åpner seg mange dører når du har noe å tilby som er gratis. Du kan surfe på Internett og se etter Web siter hvor det er muligheter for linker til din egen Web-site. Deretter kan du sende de en e-mail til eieren eller Webmasteren med din Web adresse og en kort beskrivelse av hva du tilbyr på din site.

 

 

9

Få tak i de besøkendes
e-mail adresser og be om å få tillatelse til å sende dem oppdateringer.

 

På tilbakemeldingsskjemaet ditt på Web-siten inkluder en mulighet for de besøkende å krysse av hvis de ønsker å gi deg tillatelse til å sende de e-mail om oppdateringer om produkter eller tjenester. Dette kan da ikke betraktes som «spam», da du svarer på noe de har bedt om.

 

 

10

Publiser et e-mail nyhetsbrev.

 

Dette vil ta tid, men det er en av de beste måtene å være i kontakt med kundene og potensielle interessenter. Dette brevet kan du gi ut ukentlig, månedlig eller en gang i kvartalet, alt etter det du selv ønsker. Det generer tillit, utvikler  kjennskapsgraden til dine produkter og tjenester og bygger opp en sunnere forretning. Du kan distribuere ditt nyhetsbrev ved å bruke ditt e-mail program eller abonnere direkte på Web- siten ved å bruke programmer som Internett service tilbyderen har installert.

 

 

11

Installer en  «signatur»   i
e-mail programmet

 

 

De fleste e-mail programmer slike som Netscape Messanger, Eudora eller Outlook Express tillater deg å lage(designe) en «signatur» som dukker opp på slutten av meldingen du sender. Bruk kun fra 5 til 10 linjer: Bedriftens navn, adresse, telefonnummer, Web adresse, e-mail adresse og en setning med en kort beskrivelse av hva som er spesielt med din forretning. Se på e-mail som sendes deg vedrørende eksempler.

 

 


«Part of a successful Internet strategy is the integration of whole value chains within and between companies into one communication flow.« 

 

 

12

Promover Web-siten i mailing lister og nyhetsgrupper.

 

Internett tilbyr tusen av målrettede mailing lister og nyhetsgrupper for folk med forskjellige interesser. Bruk Liszt når det gjelder mailing lister og bruk  Deja når det gjelder nyhetsgrupper for å finne passende kilder. Prøv og finn  grupper hvor det finner sted en seriøs dialog.  Ikke bruk aggressiv marketing selv om andre gjør det.  Isteden bør du delta i diskusjonen og la din «signatur» på slutten av ditt e-mail budskap markedsføre bedriften din. Folk vil gradvis bli kjent med deg og din bedrift og stole på deg, besøke Web-siten din og gjøre forretninger med deg.

 

 


Bots(robots) will play a major role in e-tailing and e-shopping. They will sift through databases on company servers and recommend purchases.

 

 

 

13

Annonser en konkurranse.

 

Folk liker å få noe gratis. Hvis du publiserer en konkurranse på Web-siten din og trekningen er tilgjengelig på Web-siten din vil du generere mer trafikk enn normalt.

 

 

14

Delta i en utveksling av bannere.

 

En av flere utvekslingssiter av bannere er LinkExchange . Det essensielle her er at din bedrift blir enig om å vise en roterende banner  på din Web-site fra andre medlemmer av LinkExchange og de vil gjøre det samme for deg.

 

 

15

Kjøp banner reklame på interessante Web-siter.

 

Du trenger å gi ut noen kroner for å få opp trafikken på Web-siten din ved å kjøpe banner reklame.Velg Web-siter som tiltrekker det publikum som kan være  potensielle kunder for produktene eller tjenestene dine. Du bør forvente å betale fra 100 til 400kr pr. tusen besøkende som ser din bedrifts reklame. Du bør lete etter bedrifter som kan hjelpe deg til å finne egnete plasser og hvor resultatet står i forhold til kostnadene.

 

 

16

Leie av E-mail lister.

 

DM industrien har utviklet segmenterte e-mail lister som du betaler for for å få tligang til. Disse har blitt enige om at de er villige til å motta kommersielle e-mail budskap.

 


«Tomorrow’s infrastructurewill be dominated by the Internet and its associated technologies to a degree still underestimated by many. The Internet is the backbone of the digital economy» The age of e-tail
 

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om Intelligence Resource kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: